ESVet


Sládkovičova 2, Galanta

+421 905 502 532
veterina.esvet@gmail.com
Po-Pi 9.00-12.00 14.00-18.00
Sob. 9.00-12.00
Pohotovosť po telefonickej dohode za poplatok


 

  

MVDr. Elemér Kálmán

 • absolvent Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach roku 2006
 • od 2006 -2012 Veterinárna klinika Trnava
 • od 2013 majiteľ veterinárnej ambulancie ESVet
 • člen Komory veterinárnych lekárov SR a Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat,
 •  v rámci postgraduálneho vzdelávania účasť na množstve workshopov a seminárov zameraných na stomatológiu, ortopédiu, neurológiu  a chirurgiu malých zvierat
 • zameranie: stomatológia, dg. ortopedických ochorení a chirurgia mäkkých tkanív 

 

  

MVDr. Slávka Kálmánová

 • absolvent Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach roku 2002
 • od 2002 -2010 Veterinárna klinika Trnava
 • od 2010 Monitor klinických štúdií
 • od 2013 spolumajiteľ veterinárnej ambulancie ESVet
 •  v rámci postgraduálneho vzdelávania účasť na množstve workshopov a seminárov zameraných na dermatológiu   a internú medicínu  malých zvierat
 • zameranie: Interná medicína , dermatológia
 •  

  

MVDr. Brigita Vavríková

 • absolventka  Veterinární a farmaceutická univerzita Brno roku 2018
 • stáž na Veterinary teaching hospital, University of Illinois, oddelenie chorob exotických zvierat Júl -August 2016
 • prax v ESVet-e od roku 2014
 • v priebehu štúdia  účasť na seminároch zameraných na internú medicínu malých zvierat a  medicínu exotických zvierat
 • zameranie: medicína exotických zvierat a drobných cicavcov 

                      

 
 

    Linda Gallisová

 • absolventka SPoŠ veterinárnej v Nitre roku 2000
 • od 2000-2001 pomaturitné štúdium na SPoŠ v Nitre-odbor hygiena potravín
 • veterinárna asistentka vo veterinárnej ambulancii v Šali
 • práca na farme :Ranch Transylwahnja-Uzovská Panica-ošetrovateľka koní
 • práca na farme :Weber Jacob, Urswil, Švajčiarsko-ošetrovateľka hosp.zvierat
 • práca na farme :Ranč Nový Dvor -Z Polytanu SK, Nitra-ošetrovateľka koní a psov
 • od augusta 2015 veterinárna asistentka vo veterinárnej ambulancii ESVet
 • aktívne sa venuje športovej kynológii, s výcvikom začala už ako 10 ročná
 • chovateľka plemena Nemecký ovčiak

 

Externí lekári :

                                                    MVDr. Jaromír Sibert

 •  ortopedická chirurgia v prípade zlomenín