ESVet


Sládkovičova 2, Galanta

+421 905 502 532
veterina.esvet@gmail.com
Po-Pi 9.00-12.00 14.00-18.00
Sob. 9.00-12.00


 

  

MVDr. Elemér Kálmán

 • absolvent Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach roku 2006
 • od 2006 -2012 Veterinárna klinika Trnava
 • od 2013 majiteľ veterinárnej ambulancie ESVet
 • člen Komory veterinárnych lekárov SR a Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat,
 •  v rámci postgraduálneho vzdelávania účasť na množstve workshopov a seminárov zameraných na stomatológiu, ortopédiu, neurológiu  a chirurgiu malých zvierat
 • zameranie: stomatológia, dg. ortopedických ochorení a chirurgia mäkkých tkanív 

 

  

MVDr. Slávka Kálmánová

 • absolvent Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach roku 2002
 • od 2002 -2010 Veterinárna klinika Trnava
 • od 2010 Monitor klinických štúdií
 • od 2013 spolumajiteľ veterinárnej ambulancie ESVet
 •  v rámci postgraduálneho vzdelávania účasť na množstve workshopov a seminárov zameraných na dermatológiu   a internú medicínu  malých zvierat
 • zameranie: Interná medicína , dermatológia
 •  

  

MVDr. Brigita Vavríková

 • absolventka  Veterinární a farmaceutická univerzita Brno roku 2018
 • stáž na Veterinary teaching hospital, University of Illinois, oddelenie chorob exotických zvierat Júl -August 2016
 • prax v ESVet-e od roku 2014
 • v priebehu štúdia  účasť na seminároch zameraných na internú medicínu malých zvierat a  medicínu exotických zvierat
 • zameranie: medicína exotických zvierat a drobných cicavcov 

                      

 
 

    Bc. Alexandra Šteflíková

 • absolventka Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre roku 2019
 • absolventka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2023
 • predsedníčka v miestnom kynologickom klube Hody  september 2021 - súčasnosť 
 • veterinárna asistentka vo veterinárnej ambulancii ESVet od júna 2023
 • aktívne sa venuje kynológii

 Viac tu: https://www.veterina-esvet.sk/nas-tim/